Browsing tag

แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ช่วยให้ประหยัดค่าไฟจริงหรือไม่

แผงโซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถแปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก ทำให้ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบโดยไม่ต้องพึ่งแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกง่ายๆ เลยก็คือถ้าลองเอาหลอดไฟไปต่อวงจรเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ หลอดนั้นก็จะสว่างขึ้นมาทันที เพราะเราได้พบเจอแสงอาทิตย์ทุกวันอยู่แล้ว การได้มีแผงโซล่าเซลล์ หรือไฟโซล่าเซลล์ ก็จะสามารถช่วยให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ …

174 0
แผงโซล่าเซลล์

5 ข้อดีของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

นาทีนี้ก็คงไม่มีใครไม่รู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างโซล่าเซลล์ เพราะในช่วง 4-5 ปีมานี้ ผู้คนได้หันมาใส่ใจเรื่องของการประหยัดพลังงานกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะไฟฟ้า ที่มีการรณรงค์เพื่อลดการใช้ไฟมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการใช้แผงโซล่าเซลล์กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งโซล่าเซลล์ก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถแปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก ทำให้ค่าความต้านทาน แรงดัน และกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบโดยไม่ต้องพึ่งแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกง่ายๆ…

170 0
Load more