คำศัพท์พื้นฐาน ที่นักการตลาดควรรู้ เกี่ยวกับการส่งข้อความ sms

225 0
ส่ง ข้อความ sms

ในปัจจุบันการส่งข้อความ SMS สำหรับบุคคลทั่วไปอาจไม่ได้รับความนิยมแล้ว เนื่องจากมีแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารการได้อย่างสะดวกสบายขึ้นมาทดแทนมากมาย ที่สำคัญยังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่สำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การส่งข้อความ SMS เป็นการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้สื่อสารไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเรียกว่า SMS Marketing อย่างไรก็ตาม การส่งข้อความ SMS มีคำศัพท์มากมายที่นักการตลาดจำเป็นต้องรู้ โดยมีดังต่อไปนี้

  • SMS ย่อมาจาก Short Message Service  คือ การส่งข้อความผ่านตัวอักษรสั้นๆ สามารถทำได้หลายวิธี เช่นการส่งจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือการส่งจากเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถส่งได้จำนวนมากผ่านระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียวหรือที่เรียกว่า Bulk SMS
  • Short Code คือ หมายเลขพิเศษที่ถูกจัดทำขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการให้มีการสื่อสารกันแบบสองทาง  (2 Way SMS) อย่างเช่น การโหวตที่นิยมใช้ในรายการทีวีต่างๆ ด้วยการตั้ง Shot Code หมายเลขเพียง 5-7 หลัก ซึ่งผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ อาจมีหลายราคาตั้งแต่ 3 – 100 บาท
  • Personalized SMS หมายถึง การจัดส่งข้อความในแบบสั้นๆ ซึ่งเป็นข้อความส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเฉพาะบุคคลนั้นๆ อย่างเช่น เรียนคุณสมศรี ท่านมีคะแนนจากการใช้บริการ 999 คะแนน ท่านสามารถแลกเปลี่ยนคะแนนของท่านเป็นรางวัลอื่นๆ ได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ในซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการจัดส่ง ทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจหรือสร้างความประทับใจแก่ลูกค้านั่นเอง
  • SMS Service  หมายถึง บริการสำหรับธุรกิจ เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าหรือสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็ว
  • SMS API (SMS Application Programming Interface) หรือ SMS API หมายถึง การเปิดให้โปรแกรมอื่นๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสามารถเชื่อมต่อใช้งานกับระบบส่ง SMS ได้ ยกตัวอย่างเช่น SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของธุรกรรมทางการเงินหรือบริการแจ้งสถานะจัดส่งสินค้าในระบบ e-commerce เป็นต้น

SMS marketing คือ การทำการตลาดด้วยการใช้ SMS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทที่สำคัญ ได้แก่ 

1.One Way SMS คือ การจัดส่งข้อความแบบ Push หรือ SMS Broadcasting เจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ส่งข้อความออกไปยังลูกค้า อย่างเช่นการใช้ SMS เพื่อแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ การโฆษณาผ่าน SMS การแจ้งส่วนลดของสินค้าหรือแจ้งกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

2.Two-Way SMS คือการส่ง SMS มายังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือเบอร์ที่กำหนด โดยระบบจะส่งข้อความมาตอบรับอัตโนมัติกลับไปยังมือถือของผู้รัยด้วยเช่นเดียวกันเป็นการสื่อสารแบบสองทาง อย่างที่พบเห็นบ่อยๆ เช่น การโหวตในรายการทีวี การทายปัญหา หรือการร่วมสนุกชิงโชค เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ก็คือ คำศัพท์พื้นฐานที่นักการตลาดต้องรู้เกี่ยวกับการส่งข้อความ SMS หรือการใช้ SMS เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้สื่อสารออกไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเป็นการเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วม มาเล่นกิจกรรมหรือร่วมสนุกชิงโชคชิงรางวัลต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า